Zdravstvena zaštita žena

se sastoji od preventivnih i dijagnostičko-terapijskih mera u cilju očuvanja, unapredjenja i zaštite zdravlja žena i obuhvata sledeće procedure:

-                     preglede trudnica i kontinuirano praćenje njihovog zdravstvenog stanja,

-                     ultrazvučne preglede trudnice,

-                     psihofizičku pripremu trudnica za porođaj,

-                     preglede babinjare do 6 nedelja i do 6 meseci,

-                     posete babice babinjari i novorodjenčetu,

-                     primenu savremenih metoda za zaštitu od neželjene trudnoće,

-                     rešavanje problema steriliteta,

-                     sistematske preglede žena strijih od 25 godina u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja,

-                     ultrazvučne preglede dojke,

-                     ultrazvučni ginekološki pregled (bolesne žene),

-                     folikulometriju,

-                     kolposkopije,

-                     Šilerov test,

-                     citološke preglede na Papanicolau,

-                     preglede i lečenje žena obolelih od ginekoloških bolesti,

-                     zdravstveno vaspitne aktivnosti,

-                     manje hirurške intervecije,

-                     lokalne aplikacije leka,

-                     parenteralnu terapiju.

-                     po potrebi obavljanje kiretaža kod arteficijelnog i spontanog pobačaja.