Specijalističko konsultativna delatnost

                ostvaruje specijalističke preglede i ostale dijagnostičko terapijske procedure kod pacijenata koji su od strane lekara opšte prakse ili pak drugih lekara specijalista upućeni na konsultativni pregled. Ova vrsta delatnosti realizuje se u sledećim oblastima:

1)      internistička delatnost u okviru koje je i savetovaližte za dijabetes,

2)      oftalmološka delatnost

3)      otorinolaringološka delatnost,

4)      hirurška delatnost,

5)      reumatološka delatnost,

6)      dermatovenerološka delatnost.

            sadrži sledeće  zdravstvene i medicinske procedure:

-         specijalističke preglede,

-         EKG pregled,

-         spirometriju,

-         ultrazvučne preglede (abdomena, štitne žlezde, pljuvačne žlezde i prostate),

-         ciljane preglede u cilju ranog otkrivanja šećerne bolesti,

-         odredjivanje glikemije,

-         davanje parenteralne i druge terapije,

-         zdravstveno vaspitni rad.

 

            sadrži sledeće medicinske procedure:

-         učešće u preventivnim pregledima koji se realizuju u okviru zdravstvene zaštite radno aktivnih lica,

-         specijalističke preglede lica pred zapošljavanje,

-         specijalističke preglede bolesnih lica,

-         aplikacije lekova,

-         ispiranje suznih kanala,

-         male hirurške operacije (incizije, operacije halaciona itd.),

-         tuširanje vežnjače i kapaka,

-         previjanje,

-         odredjivanje naočari,

-         vađenje stranog tela iz vežnjače i rožnjače,

-         skijaskopije kod dece i odraslih,

-         preglede na oftalmometru,

-         preglede na refraktometru,

-         perimetriju,

-         adaptaciju na tamu,

-         stereoskopski vid,

-         tonometrija.

            sadrži sledeće medicinske procedure:

-         preventivne preglede u okviru zdravstvene zaštite radno aktivnih lica,

-         preglede lica pred zapošljavanje,

-         specijalističke preglede,

-         vadjenje staranog tela iz ušne školjke,

-         vadjenje stranog tela iz nosa,

-         otvaranje apscesa ili furunkula u ušnom ili nosnom kanalu,

-         prosecanje bubne opne,

-         ispiranje cerumena,

-         prednju tamponadu nosa,

-         audiometriju za decu i odrasle,

-         odredjivanje ušnog aparata,

-         davanje parenteralne i ostale terapije,

-         usluge logopeda.

            sadrži sledeće medicinske procedure:

-         specijalističke preglede,

-         funkcionalna ispitivanja,

-         male hirurške intervencije,

-         obrade rana i opekotina,

-         incizije i drenaže,

-         previjanja,

-         stavljanje i skidanje gipsa,

-         imobilizacije svih vrsta.

            sadrži sledeće medicinske procedure:

-         specijalističke preglede,

-         ergonomska savetovanja,

-         merenje obima pokretljivosti zglobova,

-         odredjivanje pomagala u ambulanti,

-         punkcije burze,

-         intraartikularne injekcije,

-         davanje injekcija soli zlata,

-         lumbalne blokade,

-         manipulacije kičmenog stuba,

-         manipulacije zgloba.

            realizuje specijalističke preglede bolesnika kod kojih postoji kožna ili venerična bolest ili se sumnja na nju.