Delatnost Socijalne medicine, statistike i informatike

            sastoji se od sledećih procedura:

-         pipremanja programa zdravstvene zaštite za sve službe u domu zdravlja,

-         pripremanja neophodne dokumentacije za procese planiranja,

-         izrade dokumentacionih i evaluacionih materijala iz okvira delatnosti doma zdravlja a za potrebe opštine, zavoda za zaštitu zdravlja ili neke druge društvene ili stručne institucije,

-         pripremanja periodičnih statističkih izveštaja i izveštaja o ostvarenju plana rada i njihovo dostavljanje Zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu,

-         davanja stručno-metodoloških uputstava zdravstvenim radnicima za sačinjavanje izveštaja o posetama, uslugama, morbiditetu i ostalim pojavama u zdravstvenoj delatnosti,

-         analiza funkcionisanja mreže zdravstvenih punktova, kadrovima, opterećenju zdravstvenih radnika i službi,

-         proučavanja koncepta organizacije zdravstvene delatnosti i predlaganja najoptimalnijih modela pojedinih službi i doma zdravlja u celini,

-         razvijanja informatičke baze i istraživanja u bazama podataka,

-         obavljanja poslova informatičke podrške ostalim službama u domu zdravlja,

-         istraživanje tendencija opšteg i specifičnog morbiditeta i ukazivanje na moguće rizične grupacije,

-         prikupljanja i analizu podataka o porodjajima i pobačajima, hroničnim nezaraznim bolestima, hospitalnom lečenju i apsentizmu,

-         kontinuiranog prikupljanja osnovnih demografskih podataka,

-         učešća u izradi godišnjeg plana kadrova, specijalizacija lekara i ostalih oblika stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika,

-         učešća u organizovanju, planiranju i praćenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti,

-         izrade informacija iz oblasti evidencije i vodjenja medicinske dokumentacije za potrebe zdravstvenih službi,