Laboratorijska dijagnostika

 

            ostvaruje svoju delatnost uzimanjem biološkog materijala u domu zdravlja, stanu ili kući bolesnika i hematološkim, biohemijskmim i mikrobiološkim analizama tog materijala. Te aktivnosti obuhvataju sledeće medicinske procedure:

a)      hematološka ispitivanja:

-         eritrocite,

-         hemoglobin,

-         Se eritrocita,

-          leukocite,

-         Le formulu,

-         trombocite,

-         protrombinsko vreme,

-         vreme krvarenja,

-         hematokrit,

-         MCV,

-         vreme koagulacije.

b)      biohemijska ispitivanja:

-         šećer u krvi,

-         urea,

-         kreatinin,

-         holseterol,

-         trigliceride,

-         transaminaze,

-         fibrinogen,

-         kreatinin u krvi i mokraći,

-         bilirubin ukupni, direktni i indirektni,

-         bilirubun kod bebe,

-         alkalnu fosfatazu,

-         Fe u krvi,

-         GTT,

-         jonogram (K,Na),

-         hloride,

-         hdl holesterol,

-         kiselu fosfatazu,

-         proteinogram,

c)      Hormonska ispitivanja,

d)      Kompletan pregled mokraće,

e)      Mikrobiološke i parazitološke analize:

-         parazite u stolici,

-         bris čmara,

-         okultno krvarenje,

-         vagiunalni sekret,

-         spermogram,

-         sekret na gonokoke.