Kućno lečenje i medicinska nega

                realizuje se u kući ili u stanu nepokretnih ili teško bolesnih lica, po izlasku iz bolnice ili u terminalnoj fazi bolesti. Delatnost kućnog lečenja i medicinske nege je pre svega u nadležnosti Sektora za hitnu i neodložnu pomoć, ali po potrebi i Sektora osnovne zdravstvene zaštite. Program zdravstvene zaštite u ovoj oblasti obuhvata sledeće medicinske procedure:

-         preglede obolelih lica,

-         davanje infuzione i ostale parenteralne terapije,

-         obrade dekubitalne rane,

-         previjanja,

-         stavljanje katetera.