Ukazivanje hitne i neodložne pomoći

                realizuje se u zdravstvenoj ustanovi i van zdravstvene ustanove, na svim mestima gde je došlo do akutnog i veoma često, vitalnog narušavanja zdravstvenog stanja ljudi. Delatnost ukazivanja ove vrste pomoći u nadležnosti je pre svega Sektora za hitnu i neodložnu pomoć, ali po potrebi i ostalih sektora zdravstvene zaštite u Domu zdravlja: Sektora osnovne zdravstvene zaštite, Sektora za medicinu rada, Sektora za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Program zdravstvene zaštite u ovoj oblasti obuhvata sledeće medicinske procedure:

-         preglede povredjenih i obolelih u zdravstvenoj ustanovi i van zdravstvene ustanove,

-         EKG dijagnostiku,

-         defibrilaciju srca,

-         kardio i respiratornu reanimaciju,

-         transportnu imobilizaciju povredjenih,

-         transport povredjenih i obolelih za Beograd ili druge kliničke centre

-         infuzionu i ostalu parenteralnu terapiju obolelih i povredjenih u zdravstvenoj ustanovi, kući ili tokom transporta u kliničku ustanovu,

-         stavljanje katetera u zdravstvenoj ustanovi ili u kući bolesnika,

-         previjanje u zdravstvenoj ustanovi ili u kući bolesnika,

-         male hirurške intervencije,

-         po potrebi obavljanje poslova kućnog lečenja i medicinske nege.

-         po potrebi poslove mrtvozorstva i sudsko medicinskih uvidjaja (na zahtev pravosudnih organa).

 

Napomena: od meseca septembra 2001. godine otpočeće se sa trombolitičkom prehospitalnom terapijom obolelih od akutnog infarcta myocarda