Fizikalna medicina i rehabilitacija

                ostvaruje svoju delatnost kroz  primenu preventivnih i dijagnostičko-terapijskih metoda u domu zdravlja i u stanu ili kući u cilju:

-         sprečavanja, ranog otkrivanja i blagovremene medicinske rehabilitacije deformiteta koštano-mišićnog sistema i problema držanja i telesnog stava kod dece,

-         sprovodjenja fizikalnog i rehabilitacionog tretmana obolelih od hroničnih reumatskih bolesti i povredjenih lica,

-         priprema trudnica za porodjaj kroz psihofizičke vežbe u okviru aktivnosti koje se sprovode u zdravstvenoj zaštiti žena.

 

Ovakav program zdravstvene zaštite realizuje se kroz sledeće medicinske procedure:

-         sistematske preglede male i predškolske dece,

-         sistematske pregled kod školske dece,

-         grupne kolektivne vežbe dece,

-         kolektivnu obuku roditelja i nastavnika,

-         preglede obolelih lica,

-         elektroterapiju,

-         kineziterapiju,

-         hidroterapiju,

-         ultrazvučnu terapiju,

-         parafinoterapiju

-         krioterapiju,

-         zdravstveno vaspitni rad.