Higijensko epidemiološka delatnost

 

            ostvaruje svoju delatnost primenom preventivnih zdravstvenih metoda u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja zaraznih bolesti i održavanja stabilne sanitarno-higijenske situacije na teritoriji opštine Lazarevac. Program zdravstvene zaštite u ovoj oblasti pbuhvata sledeće procedure:

-         vodjenje evidencije zaraznih bolesti,

-         epidemiološke ankete,

-         epidemiološka izvidjanja,

-         preglede na kliconoštvo,

-         kontrolu žarišta,

-         dezinfekciju, dezunsekciju i deratizaciju,

-         pregled na vašljivost i šugu,

-         kontrolu kliconoštva,

-         kontrolu imunizacije,

-         imunizaciju po epidemiološkim indikacijama,

-         epidemiološki nadzor nad predškolskim ustanovama, školama, ustanovama društvene ishrane, vodovoda, vodnih objekata, zdravstvenih ustanova, radnih organizacija,

-         analizu kretanja zaraznih bolesti,

-         uzimanje materijala za mikrobiološke analize,

-         merenje rezidualnog hlora,

-         uzimanje uzoraka vode na analizu,

-         hlorisanje i hiperhlorisanje,

-         predloge mera za sanaciju nađenog stanja,

-         priprema plana rada,

-         praćenje i prikazivannje hroničnih nezaraznih oboljenja,

-         stručnu i metodološku pomoć institucijama i licima,

-         sanitarne preglede lica pod nadzorom,

-         zdravstveno vaspitni rad.