Zdravstvena zaštita predškolske i školske dece i omladine

 

se sastoji u primeni preventivnih i dijagnostičko-terapijskih mera u domu zdravlja, kući,  ustanovama za kolektivni boravak dece i u školi, u cilju unapredjenja zdravlja dece, sprečavanja i ranog otkrivanja oboljenja, dijagnostikovanja i lečenja obolelih i obuhvata sledeće zdravstvene procedure:

-         preglede i kontrolu zdravlja novorođenčadi,

-         sistematske i kontrolne preglede zdrave odojčadi, male dece, dece predškolskog i školskog uzrasta i omladine,

-         vakcinaciju svih navedenih uzrasta,

-         skrining za detekciju urodjenog iščašenja kuka kod odojčadi (pomoću ultrazvuka), anemije, poremećaja vida, sluha, govora i glasa,

-         pruženje praktične pomoći roditeljima u nezi i pravilnoj pripremi hrane za odojčad, malo i predškolsko dete,

-         ciljane preglede dece pred polazak u ustanove za kolektivni boravak,

-         preglede za praćenje zdravstvenog stanja dece u kolektivnom boravku,

-          preglede dece pred odlazak na letovanje, rekreativnu nastavu i sportska takmičenja,

-         preglede i sistematski nadzor nad decom ometenom u psihofizičkom razvoju,

-         preglede za profesionalnu orijentaciju pri upisu u  srednje škole,

-         preglede i lečenje bolesne dece,

-         ukazivanje neodložne pomoći,

-         zdravstveno vaspitne aktivnosti sa decom i roditeljima.