STATISTIKA

   

A)    Korisnici zdravstvene zaštite

B)     Realizacija programa zdravstvene zaštite

C)    Opšti i specifični morbiditet

 

            Koricnici zdravstvene zaštite su svi stanovnici opštine Lazarevac, kao i sva ona lica koja su sistemom zdravstvenog osiguranja vezana za ovu opštinu. 

            Ukupan procenjeni broj stanovnika na teritoriji opštine Lazarevac je oko 60.000.

            Starosna struktura stanovništva je sledeća:

-         dece predškolskog uzrasta                           4.633,

-         dece školskog uzrasta i omladine                8.544,

-         odraslih gradjana od 19 – 64 godine          38.478,

-         odraslih građana od 65 i više godina           8.345.

 

        Broj opredeljenih korisnika prema mestu–punktu pružanja primarne zdravstvene zaštite je sledeći:

 

-         Dispanzer opšte medicine u Lazarevcu               10.400 ,

-         Dispanzer medicine rada u Lazarevcu,                24.671,

-         Zdravstvena stanica u Velikim Crljenima              9.608,      

-         Zdravstvena stanica u Rudovcima                         6.719       

-         Ambulanta Vreoci                                                   4.050

-         Ambulanta Dudovica                                              5.000,

-         Ambulanta Stepojevac                                           4.769

-         Ambulanta Junkovac                                              2.595

-         Ambulanta Mirosaljci                                               700

-         Ambulanta Baroševac                                            1.000

-         Ambulanta Brajkovac                                                880

-         Ambulanta Trbušnica

-         Ambulanta Zeoke

-         Ambulanta medicine rada u Kaleniću

 

            Ukupan broj opredeljenih korisnika je veći od broja stanovnika opštine, jer kao što smo istakli, u Domu zdravlja Lazarevac leče se i lica sa drugih teritorija koja su sistemom zdravstvenog osiguranja vezana za ovu opštinu.

 

            U ambulantama Trbušnica, Zeoke i Kalenić nema zdravstvenih kartona, odnosno za te ambulante nisu vezani opredeljeni korisnici (vezani su za druge punktove), već se u tim mestima leče u smislu povremene kontrole zdravlja ili ukazivanja hitne pomoći.