PROBLEMI USTANOVE

 

1)    Organizacija rada u našem domu zdravlja veoma je razgranata i složena i kao takva podrazumeva veliku tehnološku podršku, koja nam u ovom trenutku, naročito kada je reč o aparatima visokih tehnoloških performansi i samim tim visoke dijagnostičke preciznosti, najvećim delom nedostaje. Sem toga postojeća oprema je uglavnom sasvim zastarela i realno izvan optimalnog upotrebnog veka. Prosečna starost opreme je preko 15 godina, a znatan broj aparata je pokvaren ili im nedostaju delovi neophodni za funkcionisanje. Ovo se posebno odnosi na aparate u radiološkoj službi, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, otorinolaringologiji i stomatologiji.

            2)    Sektor za hitnu i neodložnu pomoć obavi godišnje u proseku po oko 14.000 urgantnih intervencija u zdravstvenoj ustanovi (u proseku po 38 dnevno) i preko 4.000 van zdravstvene ustanove (u proseku po 11 dnevno) i ostvari više od 3.000 transporta obolelih i povredjenih za Beograd (u proseku po 8 dnevno). Pokriva najrizičniji i po frekvenciji saobraćajnih udesa najugroženiji deo Ibarske magistrale od granice sa opštinom Ljig do granice sa opštinom Barajevo ( ,,crna rupa,, magistrale sa u proseku po oko 100 saobraćajnih nesreća godišnje). Sem toga Dom zdravlja pokriva zdravstvenom zaštitom i zaposlene u Javnom preduzeću ,, Kolubara,, koji je od vitalnog značaja za čitavu zemlju, a gde se takodje, suočavamo sa značajnim rizikom teških povredjivanja. Na drugoj strani, stanje u Voznom parku koji je organizaciono povezan sa Sektorom hitne i neodložne pomoći je veoma loše, tako da se poslovi transporta povredjenih i obolelih, kao i obavljanje kućnih poseta i ukazivanje hitne pomoći na drugim mestima van zdravstvene ustanove, svakodnevno dovode u pitanje, odnosno obavljaju sa velikim poteškoćama (česti kvarovi na raspoloživim vozilima te samim tim potrebe za popravkama, nabavkom rezervnih delova itd, što u vreme finansijske krize u zdravstvenom sistemu naše zemlje predstavlja veliku materijalnu stavku). Od 19 raspoloživih vozila, u veoma lošem stanju je 10 (zahtevaju svakodnevnu popravku ali i pored toga tehnička ispravnost nije zadovoljavajuća, tako da transport nije sasvim bezbedan) a za 1 treba generalna popravka. Od preostalih 8 ispravnih vozila na samo 3 nisu vršene nikakve popravke, dok su 5 osposobljena generalnim remontom. Prosečna starost vozila (uzimajući u obzir i ona za sada ispravna) je oko 8 godina, a poznato je da je gornja granica tolerancije do 3 godine. Uzimajući u obzir navedene činjenice, moglo bi se dogoditi, da funkcionisanje Sektora za hitnu i neodložnu pomoći u bliskoj budućnosti bude dovedeno u pitanje, a zdravstvena bezbednost gradjana ozbiljno ugrožena.

3)    Problem u funkcionisanju ustanove je i zbog povremenog nedostatka i velike fluktuacije lekarskog kadra. Zbog niskih primanja i nemogućnosti da brzo dođu do specijalizacije, lekari nastoje da se što pre prebace za Beograd. Za njih teško nalazimo zamene.

4)    U sferi investicionog i tekućeg održavanja suočavamo se sa sledećim problemima:

- nedostatak sredstava za rekonstrukciju krova na objektu zdravstvene stanice u Rudovcima,

- nedostatak sredstava za dovršetak novog građevinskog objekta za ambulantu u Stepojevcu,

- nedostatak sredstava za nabavku preostale opreme u novom građevinskom objektu zdravstvene stanice u Velikim Crljenima,

- perionica pri domu zdravlja teško funkcioniše zbog zastarele opreme i loše vodovodne instalacije pa su nam potrebna sredstva za nabavku nove opreme i rekonstrukcije vodovodne instalacije.

 

 

Apel No 1