ORGANIZACIJA DOMA ZDRAVLJA ²DR ĐORĐE KOVAČEVIĆ² U LAZAREVCU

  

            Dom zdravlja  ²Dr Đorđe Kovačević² u Lazarevcu organizaciono je podeljen na sledeći način:

 

A)  Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika,

B)    Služba zdravstvene zaštite žena sa porodilištem,

C)    Služba zdravstvene zaštite dece i omladine,

D)    Služba stomatološke zdravstvene zaštite,

E)  Služba zdravstvene zaštite zaposlenih,

F)     Zdravstvena stanica Veliki Crljeni,

G)    Zdravstvena stanica Rudovci,

H)    Služba hitne medicinske pomoći ,

I)    Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost,

J)   Služba za pravne, ekonomskofinansijske i tehničke poslove.

Struktura je sledeća:

                        1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

-Ambulanta u Dudovici

-Ambulanta u Brajkovcu

-Odeljenje polivalentne patronaže

-Odeljenje kućnog lečenja i nege

2.Služba zdravstvene zaštite žena sa porodilištem

-Porodilište

-Odeljenje zdravstvene zaštite žena

3.Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

4.Služba stomatološke zdravstvene zaštite

-Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju

-Odeljenje za opštu stomatologiju

5. Služba zdravstvene zaštite zaposlenih

6.Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

-Odeljenje interne medicine

-Odeljenje oftalmologije

-Odeljenje za ORL

-Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

-Odeljenje za neuropsihijatriju

-Odeljenje laboratorijske dijagnostike

-Odeljenje radiološke dijagnostike

-Odsek dermatovenerologije

-Odsek pneumoftiziološke zaštite

-Odeljenje druge dijagnostike sa centroma za prevenciju dijabeta

-Odeljenje hirurgije

7.Služba hitne medicinske pomoći

-Odeljenje sanitetskog prevoza i autoservisa

8. Zdravstvena stanica Veliki Crljeni

-Ambulanta u Vreocima

-Ambulanta u Stepojevcu

-Ambulanta u Junkovcu

-Ambulanta u Mirosaljcima

9. Zdravstvena stanica Rudovci

-Ambulanta u Baroševcu

10.Služba za pravne, ekonomskofinansijske i tehničke poslove

-Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove

-Odeljenje za opšte, pravne i komercijalne poslove

-Odeljenje HES-a

-Odeljenje za održavanje

-Odeljenje za održavanje higijene

 

·       Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

 realizuje programe zdravstvene zaštite odraslih gradjana i patronaže a po seoskim ambulantama i programe stomatološke zaštite (bez ortopedije vilice i protetike) i zdravstvene zaštite dece i omladine.

Ovom Službau pripadaju sledeći punktovi:

 1)      Dispanzer opšte medicine Lazarevac

- gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana sa gradskog područja Lazarevca i iz mesta Bistrica, Šopić, Stubica, Šušnjar, Petka, Lukavica, Burovo i Dren. Dispanzer je smešten u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu. 

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova sem nedelje i državnih praznika.

2)      Patronažna služba

- koja je smeštena u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu ali svoje aktivnosti  realizuje na teritoriji čitave opštine.

Radno vreme od 7-15 časova sem subote, nedelje i državnih praznika.

 

 3)      Ambulanta u Dudovici

 -         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana, delimična zdravstvena zaštita dece i omladine (dijagnostika i lečenje) i delimična stomatološka zaštita za stanovništvo iz mesta Dudovica, Barzilovica, Čibutkovica i Županjac.

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova, sem subote kada je od 7-12 časova, nedeljom i državnim praznikom ne rade.

 

4)      Ambulanta u Brajkovcu

-         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana iz mesta Brajkovac.

Radno vreme je od 7-14 časova sem subote, nedelje i državnih praznika.

 

·       Služba zdravstvene zaštite žena sa porodilištem

            realizuje program zdravstvene zaštite za sve žene sa teritorije opštine Lazarevac, kao i za žene iz drugih opština koje su sistemom zdravstvenog osiguranja vezane za opštinu Lazarevac. Smešten je u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu i sastoji se iz dve organizacione jedinice: Dispanzera za žene i Vanbolničkog porodilišta.

            U Dispanzeru za žene program zdravstvene zaštite žene realizuje se kroz četiri savetovališta:

-         Savetovalište za trudnice,

-         Savetovalište za planiranje porodice,

-         Savetovalište za rano otkrivanje malignih oboljenja,

-         Savetovalište za juvenilnu ginekologiju.

Radno vreme dispanzera za žene je dvokratno od 7-20 časova sem nedelje i državnih praznika

 

    U Vanbolničkom porodilištu na neonatološkom odeljenju ima ukupno 17 postelja za bebe i 18 postelja za majke.

Radno vreme porodilišta od 0-24 časa svih dana u godini

 

 

·         Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

             realizuje program zdravstvene zaštite za decu i omladinu najvećeg dela opštine Lazarevac, kao i za decu iz drugih opština koja su sistemom zdravstvenog osiguranja vezana za opštinu Lazarevac ili pak pohadjaju škole na teritoriji ove opštine. Smešten je u centralnom objektu Doma zdravlja Lazarevac i sastoji se iz dve organizacione jedinice: Dispanzera za predškolsku decu i Dispanzera za školsku decu i omladinu.

            Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova svih dana u godini.

     

 

 

·       Služba stomatološke zdravstvene zaštite

            

realizuje programe stomatološke zaštite za stanovništvo gradskog područja Lazarevca i mesta Bistrica, Šopić, Stubica, Šušnjar, Petka, Lukavica, Burovo i Dren kao i opredeljene korisnike iz drugih mesta sa teritorije opštine. Smešten je u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu a ima i isturene punktove u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Organizaciono je podeljen na sledeće službe:

 

-         Dečju i preventivnu stomatologiju 0-6 godina i 7-19 godina sa ordinacijama u Domu zdravlja i isturenim ambulantama u Osnovnoj školi  »Dule Karaklkajić« i  Srednjoj školi,

-         Ortopediju vilice,

-         Bolesti usta i zuba,

-         Oralnu hirurgiju,

-         Stomatološku protetiku.

           

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova osim nedelje i državnih praznika sem u ambulantama u osnovnoj i srednjoj školi gde je radno vreme od 7-15 časova osim subote, nedelje i državnih praznika.

              

 

·       Služba zdravstvene zaštite zaposlenih

 

ostvaruje preventivne zdravstvene programe za celokupno radno aktivno zaposleno stanovništvo sa teritorije opštine Lazarevac kao i za sva zaposlena lica koja su sistemom zdravstvenog osiguranja vezana za ovu opštinu. Sem toga ovaj Služba realizuje i programe dijagnostikovanja i lečenja obolelih zaposlenih lica koja žive na gradskom području Lazarevca i u mestima Bistrica, Šopić, Stubica, Šušnjar, Petka, Lukavica, Burovo i Dren ali i opredeljenih korisnika iz drugih mesta sa ili van teritorije opštine. Služba je smešten u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu a ima i isturenu ambulantu u Kaleniću za potrebe ukazivanja prve medicinske pomoći i lečenja zaposlenih u Površinskom kopu Tamnava koji je deo Javnog preduzeća rudarskog basena “Kolubara”. 

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova osim nedelje i državnih praznika, sem u ambulanti u Kaleniću gde je radno vreme od 7-15 časova osim subote, nedelje i državnih praznika.

 

 

·       Zdravstvena stanica Veliki Crljeni

           

realizuje programe zdravstvene zaštite dece i omladine, zdravstvene zaštite odraslih gradjana i stomatološke zaštite (bez ortopedije vilice i protetike)  za stanovništvo koje živi u mestima Veliki Crljeni, Cvetovac, Sokolovo, Junkovac, Arapovac, Mirosaljci, Stepojevac, Vrbovno i Leskovac.

 

Služba se sastoji iz sledećih punktova zdravstvene zaštite:

 

1)      Zdravstvena stanica u Velikim Crljenima

-         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita dece i omladine, zdravstvena zaštita odraslih gradjana i delimična stomatološka zaštita za stanovništvo u mestima Veliki Crljeni, Cvetovac i Sokolovo. Pored stomatološke ordinacije u zdravstvenoj stanici postoji i stomatološka ordinacija u Osnovnoj školi »Stevan Filipović« u Velikim Crljenima.

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova svih dana u godini sem nedeljom kad rade od 7-13 časova. Radno vreme u školskoj ambulanti je 7-15 časova osim subote, nedelje i državnih praznika.

 

2)      Ambulanta u Vreocima

 - gde se ostvaruje zdravstvena zaštita dece i omladine, zdravstvena zaštita odraslih gradjana i delimična stomatološka zaštita stanovništva iz mesta Vreoci i Medoševac.

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova sem nedelje i državnih praznika.

 

 3)      Ambulanta u Stepojevcu

 -         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana i delimična  stomatološka zaštita za stanovništvo u mestima Stepojevac, Vrbovno i Leskovac.

Radno vreme je dvokratno od 7-20 časova, sem subote kada je od 7-12 časova, nedeljom i državnim praznikom ne radi.

 

4)      Ambulanta u Junkovcu

-         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana za stanovništvo u mestima Junkovac i Arapovac.

Radno vreme je od 7-14 časova osim  subotom kada je od 7-12 časova, nedeljom i državnim praznikom ne radi.

 

5)      Ambulanta u Mirosaljcima

 -         gde se ostvaruje zdravstvena zdravstvena zaštita odraslih gradjana za stanovništvo u mestu Mirosaljci.

Radno vreme je od 7-14 časova osim  subotom kada je od 7-12 časova, nedeljom i državnim praznikom ne radi.

 

 

·       Zdravstvena stanica Rudovci

 

            gde se ostvaruje zdravstvena zaštita dece i omladine, zdravstvena zaštita odraslih gradjana i stomatološka zaštita (bez ortopedije vilice i protetike) za stanovništvo u mestima Rudovci,Strmovo, Prkosava, Kruševica, Baroševac, Trbušnica, Zeoke i Mali Crljeni.

 

Služba se sastoji iz sledećih punktova zdravstvene zaštite:  

1)    Zdravstvena stanica u Rudovcima 

-    gde se ostvaruje zdravstvena zaštita dece i omladine, zdravstvena zaštita odraslih građana i stomatološka zaštita (bez ortopedije vilice i protetike) za stanovništvo u mestima Rudovci, Strmovo, Prkosava, Kruševica i Mali Crljeni

Radno vreme je od 7-20 časova svakim danom u godini.  

 

2)      Ambulanta u Baroševcu

 -         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih gradjana i delimična stomatološka zaštita za stanovništvo iz mesta Baroševac.

Radno vreme je od 7-14 časova sem subote, nedelje i državnih praznika.

 

3)   Ambulanta u Zeokama

-     gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih građana

Radno vreme je utorkom i četvrtkom od 7-14.

 

4)      Ambulanta u Trbušnici

 -         gde se ostvaruje zdravstvena zaštita odraslih građana,

Radno vreme je sredom i petkom od 7-14 časova.

 

 

·       Služba hitne medicinske pomoći

 

            realizuje delatnost celodnevnog ukazivanja hitne i neodložne pomoći na čitavoj teritoriji opštine a po potrebi obavlja i poslove kućnoga lečenja. Služba je smešten u centralnoj zgradi Doma zdravlja u Lazarevcu. Delatnost ovog Službaa je od posebne važnosti jer, izmedju ostalog, pokriva najrizičniji i po učestanosti saobraćajnih nesreća najugroženiji deo Ibarske magistrale od granice sa opštinom Ljig do granice sa opštinom Barajevo (ta se deonica naziva »crnom rupom«  magistrale). Sem toga, na teritoriji opštine Lazarevac je  najveći deo poligona i postrojenja Javnog preduzeće rudarskog basena »Kolubara« gde takodje postoji opasnost veoma teških povredjivanja pa potreba brzog zbrinjavanja povredjenih i njihovog transporta za Beograd zahteva savremenu i kvalitetnu opremu i dobro uvežbane i iskusne medicinske ekipe.

Radno vreme je od 0-24 časova svih dana u godini.

 

 

·       Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost  

 

          smešten je u centralnom objektu Doma zdravlja u Lazarevcu i organizaciono se sastoji iz sledećih delova:

 

1)     Dispanzera za mentalno zdravlje,

2)      Pneumoftiziološke službe,

3)      Fizikalne medicine i rehabilitacije,

4)      Radiološke službe,

5)      Laboratorijske službe,

6)      Internističke službe u okviru koje je i Savetovalište za dijabetes,

7)      Oftalmološke službe,

8)      Otorinolaringološke službe,

9)      Hirurške službe,

10)  Reumatološke službe,

11)  Dermatovenerološke službe,

 Radno vreme:

Dispanzera za mentalno zdravlje od 7-14 časova sem nedelje i državnih praznika.

Pneumoftiziološke službe od 8-13 časova sem nedelje i državnih praznika.

Fizikalne medicine i rehabilitacije od 7-20 časova sem nedelje i državnih praznika.

Internistička služba od 7-14 časova sem nedelje i državnih praznika.

Oftamološka služba od 7-14 časova sem nedelje i državnih praznika.

Otorinolaringološka služba dvokratno 7-20 časova sem nedelje i državnih praznika.

Hirurška služba od 7-14 časova sem subotom kada je od 7-12 časova, nedeljom i državnim praznikom ne radi.

Reumatološka služba od 7-14 časova sem nedeljom i državnim praznikom.

Dermatovenerologija od 7-14 časova sem nedeljom i državnim praznikom.

 

·       Služba za pravne, ekonomskofinansijske i tehničke poslove

 

            smešten je u centralnom objektu Doma zdravlja i sastoji se iz sledećih delova:

1)      Higijensko epidemiološke službe,

2)      Službe socijalne medicine, zdravstvene statistike i informatike,

3)      Službe za opšte i pravne poslove,

4)      Finansijsko knjigovodstvene službe,

5)      Službe fizičkog obezbedjenja ustanove,

6)      Tehničke službe.

Radno vreme je od 7-15 časova sem subote, nedelje i državnih praznika.

 

          

    

          Description: Description: Description: Description: Description: C:\Dom zdravlja\Izmenjena verzija\_themes\romupbd.gif