KADROVI

             

            Ukupan broj lica zaposlenih na neodređeno vreme u Domu zdravlja «Dr Đorđe Kovačević» na dan 20.06 .2010. godine iznosi 486. Od toga je zdravstvenih radnika 357 ili 73,46% od ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih saradnika 5 ili 1,03% i nemedicinskog osoblja 124 ili 25,51%.

 

Struktura zdravstvenih radnika je sledeća:

 

-         lekara specijalista 48,

-         stomatologa specijalista 11,

-         lekara na specijalizaciji 14,

-         lekara opšte prakse 46,

-         opštih stomatologa 10,

-         defektologa 1,

-         medicinskih sestra-tehničara više stručne spreme 22,

-         medicinskih sestara-tehničara srednje stručne spreme 205.

 

Broj lekara po specijalnostima:

 

-         pedijatrije 10,

-         ginekologije i akušerstva 4,

-         opšte medicine 4,

-         medicine rada 6,

-         interne medicine 2,

-         psihijatrije 2,

-         pneumoftiziologije 1,

-         fizikalne medicine i rehabilitacije 3,

-         urgentne medicine 2,

-         radiologije 3,

-         medicinske biohemije 1,

-         epidemiologije 1,

-         socijalne medicine 1,

-         otorinolaringologije 2,

-         kliničke biohemije 1,

-         dermatovenerologije 1

-     oftamologije 3.

 

Broj stomatologa po specijalnostima:

-         dečje i preventivne stomatologije 7,

-         ortopedije vilice 2,

-         bolesti usta i zuba  1,

-         bolesti zuba i endodoncija 1,

-         bolesti usta i paradontopatija 1,

-         stomatološka protetika 1.

 

  Broj lekara specijalizanata po vrstama specijalizacija koje pohađaju:

-         pedijatrije 4,

-         ginekologije i akušerstva 1,

-         psihijatrije 1,

-         opšta medicina 2,

-         interne medicine 1,

-         urgentna medicina 4,

-         otorinolaringologije 1.

 

  Struktura zdravstvenih saradnika:

 

-         psiholog 3,

-         socijalni radnik 1.

 

 Struktura nemedicinskog osoblja:

 

-         diplomirani pravnik 1,

-         diplomirani ekonomista 3,

-         administrativni radnik više stručne spreme,

-         administartivnih radnika srednje stručne spreme 25,

-         tehničkih radnika (vozači, kvalifikovani radnici na održavanju opreme i instalacija, radnici na obezbeđenju zdravstvenog objekta, servirke, spremačice, itd.) 91.

 

 

Description: Description: Description: Description: C:\Dom zdravlja\Izmenjena verzija\_themes\romupbd.gif