Dom zdravlja "Dr Đorđe Kovačević" Lazarevac
Dr Đorđa Kovačevića 27
         PIB 101970094
         MB 07010320
         T.R. 840-614661-18
Stanje sredstava na dan                      05.06.2013 3,213,781.84
1 Stanje prethodnog dana 04.06.2013 5,262,553.95
2 Uplata sredstava od FOND-a 0.00
3 Uplate Budžeta 0.00
4 Participacija     25,800.00
5 Остале уплате 0.00
6 Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava 8,776.00
Ukupno uplate: 34,576.00
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2011. god. Vrednost
1 Zarade     od FOND-a 3,224.00
     iz sopstvenih sredstava 8,776.00
2 Putni troškovi 0.00
3 Energenti 1,308,817.94
4 Ostali troškovi materijala 0.00
5 Ostali troškovi   29,639.00
6 Troškovi osiguranja 0.00
7 Ishrana 0.00
8 Lekovi 287,903.82
9 Sanitetski materijal 444,987.35
11 Hemofilija 0.00
12 Vakcine 0.00
13 Namenske uplate iz namenskih средстава - Јубиларне  0.00
14 Naknada za usluge  platnog prometa     0.00 0
20 Ostale isplate porodilje 0.00
Ukupno isplaćeno dana: 05.06.2013 2,083,348.11