DELATNOST

            Dom zdravlja ,,Dr Đorđe Kovačević,, pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu na teritoriji opštine Lazarevac kao i ostalim licima koji su sistemom zdravstvenog osiguranja vezani za opštinu Lazarevac. U okviru te delatnosti realizuju se sledeći programi zdravstvene zaštite:

-         Zdravstvena zaštita predškolske i školske dece i omladine,

-         Zdravstvena zaštita žena,

-         Zdravstvena zaštita odraslih građana,

-         Zdravstvena zaštita radnika,

-         Zaštita mentalnog zdravlja,

-         Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita,

-         Fizikalna medicina i rehabilitacija,

-         Polivalentna patronaža,

-         Ukazivanje hitne i neodložne pomoći,

-         Kućno lečenje i medicinska nega,

-         Laboratorijska dijagnostika,

-         Rentgen dijagnostika,

-         Higijensko epidemiološka delatnost,

-         Stomatološka zdravstvena zaštita,

-         Specijalističko konsultativna delatnost,

-         Socijalna medicina, statistika i informatika.