Apel za ambulantu opšte medicine i opšte stomatologije u

Dudovici

 

 

Savet Mesne zajednice u selu Dudovici obraća se, posredstvom Doma zdravlja Lazarevac, javnosti sa molbom za sponzorstvo nabavke jednog EKG aparata za potrebe ambulante u Dudovici. Za kontakt se obratiti predsedniku Saveta Milanu Marjanoviću na Telefon: (011)8186720